Vitajte

Na trh práce vstúpila naša personálna agentúra SELECTA SK, s.r.o. už v roku 2001 a odvtedy si na základe poskytovania kvalitných služieb získala stabilný okruh klientov, medzi ktorých patria významné slovenské i medzinárodné spoločnosti.

Našim hlavným záujmom sú dlhodobé partnerské vzťahy s klientmi, založené na dôvere, etike a ochrane ich záujmov a cieľov.

Naši personálni konzultanti sú diskrétni, lojálni a poskytujú služby na základe Povolenia na výkon sprostredkovania zamestnania, ktoré nám pridelilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Sídlo personálnej agentúry je v Bratislave, služby však zabezpečuje v rámci celého Slovenska. Dodržujeme všetky platné legislatívne normy súvisiace s našou činnosťou.